COVID-19 koronavirus

Najemi

 1. Mnogi najemniki in najemodajalci so se dogovorili za znižanje najemnine ali za odlog plačila najemnine. Vse to je mogoče storiti po pošti, preko elektronske pošte z izmenjavo podpisanih in skeniranih aneksov, pa tudi zgolj z izmenjavo elektronske pošte. 
 2.  
 3. Pripravili smo nekaj vzorcev takšnih aneksov in elektronskih sporočil.
 4.  
 5. Znižanje najemnine
 6.  
 7. Če želite, da vam po elektronski pošti brezplačno pošljemo vzorec aneksa ali elektronskih sporočil, ki si jih stranki izmenjata, da je sklenjen aneks, nam pišite na elektronski naslov  pisarna@mrva.si, ali blaz.mrva@mrva.si. 
 8.  
 9. Najemnikom priporočamo, da aneks shranijo, da bodo ob vložitvi davčne napovedi lahko uveljavljali resnično višino najemnine. 
 10.  
 11. Odlog plačila najemnine
 12.  
 13. Če želite skleniti aneks za odlog plačila najemnine, nam prav tako sporočite in brezplačno vam bomo poslali vzorec aneksa oziroma elektronskih sporočil, ki si jih izmenjate z nasprotno stranko, da bo sklenjen aneks. 
 14.  
 15. Podaljšanje veljavnosti najemne pogodbe
 16.  
 17. Če želite skleniti aneks za podaljšanje veljavnosti najemne pogodbe, nam sporočite in brezplačno vam bomo poslali vzorec aneksa oziroma elektronskih sporočil, ki si jih izmenjate z nasprotno stranko, da bo sklenjen aneks. 
 18.  
 19. Ponudba in sprejem ponudbe
 20.  
 21. V zvezi s sklepanjem aneksov zgolj z izmenjavo elektronskih sporočil naj povemo, da če ena stranka po elektronski pošti drugi stranki pošlje predlog za sklenitev aneksa, takšnega predloga pa druga stranka ne sprejme v celoti, aneks ni sklenjen. Odgovor nasprotne stranke lahko velja kot nasprotna ponudba. V takšnem primeru je aneks sklenjen, če stranka nasprotno ponudbo v celoti sprejme, sicer pa ne. 
 22.  
 23. Opozorilo 
 24.  
 25. Z vzorci, ki vam jih bomo poslali, boste prejeli enostavne vzorce za sklenitev pravnega posla. Pošiljanje vzorcev ne pomeni pravnega svetovanja. Zato ne moremo odgovarjati za morebitne napake pri sklepanju takšnega pravnega posla. Če želite, da pregledamo vašo dosedanjo najemno pogodbo in sestavimo aneks za konkretno najemno pogodbo, ali vam sicer pravno svetujemo, lahko to prav tako storimo na daljavo (po telefonu, preko skypa ali preko elektronske pošte) za honorar, za katerega se bomo vnaprej dogovorili.