COVID-19 koronavirus

Podjetja

Kot pisarna, ki se vsakodnevno srečuje s težavami podjetij v novih razmerah, smo že 18.3.2020 poslali vladi 21 predlogov za sprejetje ukrepov v času epidemije. 

Parlament je dva interventna zakona že sprejel, tretji interventni zakon pa se pripravlja. Pravice je mogoče uveljavljati dokaj enostavno, zato domnevamo, da v večini primerov pri tem pomoč odvetnika ne bo potrebna. Pojasnila vlade o ukrepih si lahko ogledate na tej povezavi, pojasnila Gospodarske zbornice Slovenije na tej povezavi, pojasnila Obrtne zbornice Slovenije na tej povezavi. Povezavo s predpisom bomo objavili takoj, ko bo ta uveljavljen. Predpisi bodo vsebovali tudi obrazce, ki jih podjetja izpolnijo, ko bodo zaprosila za pomoč. Seveda smo vam vedno na voljo za pojasnila in pomoč pri oddaji vlog. Podrobnejša vsebina možnosti, ki jih imajo delodajalci, so pojasnjena spodaj. 

Urejanje drugih pravnih zadev v času epidemije

Podjetja in samostojni podjetniki, ki delajo v manjšem obsegu, ali ki sploh ne smejo poslovati, imajo v teh dneh priložnost, da pregledajo in popravijo svoje notranje pravne akte, pogodbe o zaposlitvi s sodelavci, tipske pogodbe s poslovnimi partnerji, najemne pogodbe, splošne pogoje poslovanja oziroma prodaje, za pogodbeno ureditev dolgoročnega sodelovanja s poslovnimi partnerji ali za kakšen nov pristop pri prodaji. Za pregled, sestavo ali popravke pogodb in drugih pravnih aktov nas pokličite vsak dan med 10. in 12. uro, ali nam pošljite elektronsko sporočilo na naslov blaz.mrva@mrva.si. Sestanek ne bo potreben, vse bomo uredili po telefonu in elektronski pošti. Delo bomo opravili za vnaprej dogovorjeno, fiksno ceno.