kontakt in lokacija

Odvetniška pisarna Mrva d.o.o.
Smrekarjeva ulica 9
1000 Ljubljana

telefon: +386 1 431 22 83
telefaks: +386 1 434 94 89
e-mail: pisarna@mrva.si

Davčna številka: SI 67847633
Matična številka: 3656357000
Vpis v sodni register:
Vl. št. 1/34119/00 pri Okrožnem sod. v Ljubljani

TRR: 34000-1010970836 pri Banki Sparkasse d.d.
Odvetniška pisarna je zavezanec za DDV.

Odvetniška pisarna je vpisana v register
pri Odvetniški zbornici Slovenije.