področja dela

Bančništvo in finance

Posameznikom, družbam in finančnim institucijam svetujemo pri vprašanjih, povezanih z bančništvom ter financami. Finančnim institucijam svetujemo pri oblikovanju in prilagajanju splošnih pogojev poslovanja s strankami in pri sestavi notranjih pravnih aktov, pri nastopanju s strankami in v oglaševalskih kampanjah. Podjetjem svetujemo pri pridobivanju kapitala. Za posameznike pregledujemo kreditne in druge pogodbe. V okviru tega se ukvarjamo zlasti s:

  • splošnimi pogoji poslovanja, poslovanjem bank s strankami, 
  • kreditnimi pogodbami, pogodbami o financiranju projektov,
  • upravljanjem premoženja.