področja

Pogodbeno pravo

Vsakodnevno pripravljamo pogodbe, dolgoročne pogodbe o poslovnem sodelovanju, tipske pogodbe za podjetja, najemne pogodbe za poslovne prostore in opremo, korporacijske pogodbe, pogodbe o zaposlitvi in menedžerske pogodbe, vse vrste pogodb v zvezi z nepremičninami in gradnjo in druge vrste pogodb.

Pripravljamo splošne pogoje poslovanja za trgovska podjetja, distributerje, veletrgovce, zavarovalnice in druge.

Zavedamo se, da skrbno sestavljena pogodba lahko stranki prihrani mnogo skrbi in zmanjša nevarnost sporov. Vsaka pogodba je prilagojena konkretnemu poslu stranke. V dosedanji praksi smo pripravili več kot tisoč pogodb.

Posebno znanje in izkušnje imamo na področjih:

  • prodaje industrijskih in drugih izdelkov ter vseh vrst storitev
  • nepremičnin in gradbeništva