področja dela

Javna naročila, javno-zasebno partnerstvo

Za javne naročnike je zelo pomembno, da so javna naročila skrbno pripravljena. javnopravnim osebam svetujemo pri pripravi razpisne dokumentacije. Ponudnikom svetujemo pri pripravi ponudb in jih zastopamo pri odpiranju ponudb in v morebitnih postopkih, če je odločitev o javnem naročilu sporna.