področja dela

Mediacija

V veliko primerih je spor mogoče rešiti na način alternativnega reševanja sporov, kamor sodi tudi mediacija. Med našimi strokovnjaki so tudi mediatorji. 

Stranke prek mediacije skušajo prostovoljno doseči mirno rešitev spora s pomočjo mediatorja, ne da bi ta odločal o zadevi. Strankam tak postopek omogoči, da imajo več vpliva na potek postopka, v postopku se lahko v večji meri upoštevajo njihovi interesi ter omogoči nadaljnje sodelovanje med strankami. Takšni postopki pripomorejo k rešitvi konfliktov še pred sprožitvijo spora pred sodiščem ali med sodnim postopkom. 

Prednost takšnih postopkov je, da so prostovoljni in jih je mogoče kadarkoli prekiniti, so mnogo cenejši kot sodni postopki in so bistveno hitreje končani.