področja dela

Upravno pravo

Na področju upravnega prava nudimo pravno svetovanje in zastopanje v upravnih postopkih na prvi in drugi stopnji ter v upravnih sporih. Pravno zastopanje izvajamo tako pred upravnimi in drugimi državnimi organi ter nosilci javnih pooblastil, med drugim:  

  • pri izdaji gradbenih dovoljenj,
  • v inšpekcijskih postopkih (gradbena inšpekcija, tržna inšpekcija, delovna inšpekcija, zdravstvena inšpekcija, ipd.),
  • pred drugimi nadzornimi organi (Finančna uprava RS, ARSO, Informacijski pooblaščenec, Agencija za civilno letalstvo, ipd.),
  • pridobivanje statusa rezidenta za tujce, 
  • svetovanje in zastopanje v razlastitvenih postopkih,
  • sodelovanje v postopkih javnih naročil,
  • sodelovanje pri sprejemanju prostorskih aktov, zastopanje v dogovarjanju z občinami (komunalno opremljanje, sprejemanje prostorskih aktov, javno zasebno partnerstvo).