področja dela

Upravljanje osebnega premoženja

Osebno premoženje je potrebno ustrezno zavarovati za primer razveze, dedovanja, v smislu davčnega načrtovanja ter razpršitve tveganj. 

Strankam svetujemo pri izvedbi pomembnejših transakcij in jim pomagamo pri ustvarjanju ustrezne strukture premoženja, ki bo zagotavljala dolgoročno stabilnost in varnost premoženja. Pri tem sodelujemo z davčnimi svetovalci v Sloveniji in v večini drugih držav po svetu.