področja dela

Skladnost ravnanja s predpisi (compliance)

Skladnost poslovanja s predpisi je pomembna na številih področjih delovanja podjetij, med drugim na področju delovnega prava, korporacijskega prava, prava varstva konkurence, nepremičninskega poslovanja, civilnega letalstva, gradbeništva, preprečevanja pranja denarja in drugih. Našim strankam pomagamo, da poslujejo skladno z zakoni in drugimi predpisi, ki regulirajo njihovo delovanje in preprečujemo njihove morebitne kršitve. Naše svetovanje sega predvsem na naslednja področja:

  • odkrivanje pravnih tveganj, povezanih s poslovanjem podjetja,
  • pripravo internih aktov družbe, ki določajo pravni okvir za ravnanje zaposlenih,
  • pomoč strankam pri obveznem poročanju.