področja dela

Pravo EU in konkurenčno pravo

Strankam svetujemo v zadevah s področja nelojalne konkurence, zlorabe prevladujočega položaja in omejevanja konkurence. Tako na področju konkurenčnega prava kot drugih pravnih področjih je pomembno poznavanje prava EU ob sočasnem upoštevanju domačega prava. Tako domače in tuje stranke:

  • zastopamo v postopkih zaradi kršitev konkurenčnega prava pred nacionalnimi sodišči, nacionalnim organom za varstvo konkurence in organi EU,
  • svetujemo strankam v primerih nelojalne konkurence, kadar želijo te ukrepati zoper kršitelje,
  • nudimo nasvete glede skladnosti poslovanja z zakonodajo na področju konkurenčnega prava.