področja

Nepremičnine

V zvezi z nepremičninami pripravljamo vse vrste pogodb in drugih pravnih aktov.

Za nepremičninske agencije preverjamo pravno stanje nepremičnin, pripravljamo prodajne in spremljajoče pogodbe, pregledujemo sodne spise, zastopamo stranke v zapuščinskih in drugih sodnih postopkih, če je potrebno pred sklenitvijo nepremičninske pogodbe zaključiti kakšen sodni postopek, pripravljamo pogodbe med solastniki, opravljamo poizvedbe pri oddelku za urbanizem pri občinah. Pri nakupu poslovnih nepremičnin pripravljamo dokumentacijo za prodajo, oziroma opravimo skrbne preglede nepremičnin. Pripravljamo dokumentacijo za odmero davkov in stranke zastopamo v davčnem postopku, če je potrebno. 

Z investitorji sodelujemo pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, po potrebi pri spremembah prostorskih aktov, se dogovarjamo z občino, soglasjedajalci, lastniki sosednjih zemljišč, pripravljamo pogodbe z izvajalci, tipske prodajne pogodbe in splošne pogoje prodaje.

V zvezi z nepremičninami stalno sodelujemo z nepremičninsko agencijo Stan nepremičnine iz Ljubljane, z notarji, cenilci, geodeti, arhitekti, davčnimi svetovalci in drugimi strokovnjaki, da je mogoče transakcije izvesti čim hitreje.

Nepremičninske agencije zastopamo tudi v sodnih postopkih pri izterjavah.