področja dela

Nepremičnine

Pravna ureditev nepremičnin je za večino posameznikov in družb bistvenega pomena. Ker področje združuje prvine stvarnega, pogodbenega prava, finančnih transakcij, upravnega, davčnega prava ter prava varstva okolja, je potrebno področje obravnavati še posebno skrbno in podrobno. Ne glede na to, ali je naša stranka tuji ali domač posameznik oziroma podjetje, vedno stremimo k celostni obravnavi posameznega primera in praktičnim, ekonomičnim ter dolgoročnim rešitvam. 

Zlasti nudimo pomoč pri:

  • pripravi prostorskih aktov, tako za občine kot za investitorje,
  • pogajanju z občinami v zvezi z investicijskimi projekti,
  • sestavi pogodb in splošnih pogojev pri nepremičninskih projektih (novogradnjah)
  • pregledu pravnega stanja nepremičnin,
  • sestavi listin pri nakupih, prodajah, obremenitvi ali odsvojitvi nepremičnin,
  • pravnih vprašanjih, povezanih z gradnjo,
  • pripravi pogodb za investitorje (z arhitekti, nadzorniki, gradbenimi podjetji, podizvajalci in drugimi), 
  • sestavi pogodb in listin, ki so v neposredni povezavi z nepremičninami (pogobe o razdružitvi premoženja, darilne pogodbe, oporoke, dednopravne pogodbe)
  • vodenju sodnih postopkov v zvezi z nepremičninskimi zadevami,
  • reševanju sporov z upravniki večstanovanjskih stavb,vpisi v zemljiško knjigo in svetovanju na področju zemljiškoknjižnega prava.