področja dela

Korporacijsko pravo

Domačim in tujim družbam svetujemo na področju splošnih korporacijskih zadev, kot so ustanovitev, upravljanje družbe, delitev ali pripojitev družb, pa tudi glede vprašanj konflikta interesov, ravnanja z notranjimi informacijami in poslovnimi skrivnostmi ter lastniškimi razmerji. Sestavljamo pogodbe s člani uprav in stranke zastopamo pred sodišči. Pri tem sledimo razvijajočim se korporacijskim praksam, najbogatejše izkušnje pa imamo z:

  • urejanjem statusnih zadev,
  • pripravo listin za prodajo delnic in poslovnih deležev,
  • pripravo dokumentov za skupščine, 
  • pripravo pogodb s člani uprav,
  • vodenjem sodnih postopkov v zvezi s statusnimi zadevami in upravljanjem podjetij.