področja dela

Intelektualna lastnina, nove tehnologije, avtorske pravice

Na področju intelektualne lastnine stranke zastopamo v postopkih za registracijo ter vzdrževanje pravic pred Uradom RS za intelektualno lastnino. Sestavljamo pogodbe glede pravic industrijske lastnine, avtorskih pravic, izdelujemo pravna mnenja in opravljamo skrbne preglede na področju pravic intelektualne lastnine. V zvezi s kršitvami pravic stranke zastopamo pred sodišči. 

Veliko izkušenj imamo zlasti na področjih povezanih z:

  • modeli in blagovnimi znamkami,
  • spletnimi domenami,
  • patenti, licenčnimi pogodbami,
  • spletno prodajo,
  • spletnim igralništvom.