področja dela

Gospodarska področja

Stranke zastopamo na naslednjih gospodarskih in drugih področjih:

 • bančništvo: oblikovanje splošnih poslovnih pogojev za finančne institucije, faktoring,
 • cestni transport: svetovanje podjetjem, dejavnim na področju cestnega prevoza,
 • civilno letalstvo: svetovanje zasebnemu letalskemu podjetju in podjetju za vzdrževanje letal,
 • EU zakonodaja: zakonodajno svetovanje za Evropsko komisijo, 
 • gradbeništvo: priprava pogodb za splošne izvajalce, podizvajalce, proizvajalce gradbene opreme, ineniring podjetja, projektante, svetovanje strokovnim združenjem na področju gradbeništva,
 • igre na srečo: svetovanje vodilnemu svetovnemu ponudniku spletnih iger na srečo, sodelovanje pri pripravi sprememb zakonodaje o igralništvu, zastopanje združenja evropskih zasebnih igralnih operaterjev, zastopanje v sodnih in upravnih postopkih,
 • izobraževanje: svetovanje zasebni univerzi,
 • lokalna samouprava: svetovanje več občinam na področju urejanja prostora in komunalnega opremljanja zemljišč, javnih naročil, delovnih razmerij in drugih vprašanjih, 
 • nepremičninski projekti: svetovanje investitorjem pri oblikovanju projektov za poslovne stavbe, športne objekte, večstanovanjske stavbe in druge investicije, 
 • nepremičninsko posredovanje: svetovanje in priprava pogodb v več kot tisoč nepremičninskih transakcijah za vse vrste nepremičnin, svetovanje nepremičninskim agencijam pri poslovanju in vodenje upravnih in sodnih postopkov, 
 • oglaševanje: svetovanje oglaševalskim agencijam v oglaševalskih kampanjah, sestava notranjih aktov in pogodb o zaposlitvi, zastopanje v sodnih in drugih postopkih,
 • proizvodnja: zastopanje mednarodnih in domačih proizvajalcev delov za vlake, gradbenega materiala, tiskarn, kovinskih izdelkov, plastičnih materialov, medicinske opreme, kozmetike, ipd.,
 • šport: zastopanje največjih slovenskih športnih klubov in upravljalcev športnih objektov,
 • trgovina: svetovanje podjetjem, ki trgujejo z zdravili, hmeljem, električnimi komponentami, odpadki in surovinami, obutvijo, ipd.,
 • turizem: zastopanje organizatorjev potovanj, hotelov in restavracij,
 • založništvo: svetovanje vodilnim slovenskim založnikom knjig in glasbe,
 • zavarovalništvo: oblikovanje splošnih poslovnih pogojev za mednarodne zavarovalnice,
 • zdravje: svetovanje javni bolnišnici v Ljubljani.