področja dela

Družinska podjetja

Družinska podjetja so temelj slovenske gospodarske vitalnosti. Zaradi svoje prilagodljivosti se hitro odzivajo na spremembe na trgu. Po drugi strani svojo dejavnost usmerjajo predvsem v izboljševanje produktov, prodajo in druge poslovne dejavnosti. Pravne zadeve, predvsem skladnost s hitro se spreminjajočimi predpisi niso nujno na vrhu njihove prioritete. 

Za takšna podjetja imamo pripravljene standardne storitve, s katerimi podjetjem zagotavljamo, da imajo pomebne pravne segmente urejene in da so na zakonodajne spremembe pripravljena, da se lahko še naprej v celoti posvečajo svoji osnovni dejavnosti.  

Za takšna podjetja pripravimo oziroma pregledamo in po potrebi posodobimo:

  • področje delovnih razmerij (pravilnik o delovnih razmerjih in drugi pravilniki, pogodbe o zaposlitvi, izjave sodelavcev), 
  • varstvo osebnih podatkov (skladno z uredbo EU GDPR in drugimi predpisi),
  • pravilnike glede varstva pri delu in druge pravilnike (pravilniki o nagrajevanju, pravilniki o varovanju poslovnih skrivnosti, pravilniki o štipendiranju, pravilniki o preprečevanju pranja denarja, ipd.).

Širitev poslovanja v tujino

Podjetja se odločajo za ustanavljanje podružnic, podjetij oziroma za nakupe podjetij v tujini, ali pa le za vstop na nove trge, kar praviloma prinaša potrebo po poznavanju osnovnih pravnih pravil na takšnem tujem trgu. 

Ob sodelovanju z odvetniškimi pisarnami in davčnimi svetovalci po vsem svetu (v več kot 120 državah na več kot 250 lokacijah) podjetjem olajšamo nastop na tujem trgu. Opozorimo jih na največja tveganja, pripravimo oziroma pregledamo pogodbe in pripravimo druge pravne dokumente. Za podjetja je pomembno, da jim ni potrebno v tujini iskati in preverjati odvetniških pisarn in drugih svetovalnih podjetij, ampak lahko vse opravijo preko naše pisarne. V sodelovanju s partnerskimi pisarnami tudi preverjamo tuja podjetja, s katerimi naše stranke nameravajo sklepati pomembnejše posle.