področja

Druga področja

  • Reševanje sporov 

Stranke zastopamo v gospodarskih sporih, v postopkih izvršbe in stečajnih postopkih. Stranke zastopamo tudi v vseh vrstah upravnih postopkov, inšpekcijskih postopkih, davčnih postopkih, pred regulatornimi organi in pred upravnim sodiščem. Ker v večini primerov strankam ne ustreza dolgotrajno in drago pravdanje, si prizadevamo spore rešiti z izvensodnimi poravnavami in v mediacijah. 

  • Javna naročila 

Strankam pomagamo pri pripravi zahtevnejših ponudb in jih zastopamo v postopkih javnih naročil.

  • Igre na srečo 

Posebno bogate izkušnje imamo na področju prirejanja iger na srečo. Stranke zastopamo v upravnih in sodnih postopkih ter pri pridobivanju koncesij.