področja

Notranji akti, delovno pravo

Sestavljamo vse vrste notranjih aktov podjetij  v zvezi z delovnimi razmerji, nagrajevanjem, varstvom zasebnosti, uporabo službenih sredstev, kršitvami delovnih obveznosti, odgovornostmi posameznih delavcev, spoštovanjem javnopravnih predpisov. Z dobro pripravljenimi notranjimi akti in pogodbami o zaposlitvi želimo strankam omogočiti, da se lahko vodstvo podjetja v največji možni meri posveti poslovanju s kupci in strankami.