področja dela

Davčno pravo

Davčno pravo se dotika vseh področij našega življenja, zato strankam nudimo pravna mnenja in nasvete v zvezi z davčnimi vprašanji. Usmerjeni smo tako na področje domačih kot mednarodnih transakcij. V sodelovanju z našimi zunanjimi sodelavci ponujamo tudi storitve davčne optimizacije. Stranke zlasti:

  • zastopamo in jim svetujemo na področju dohodnine, davka od dohodkov pravnih oseb in davka na promet nepremičnin,
  • zastopamo pred davčnimi organi v postopkih davčnega inšpekcijskega nadzora,
  • zastopamo pred sodišči v upravnem sporu v zvezi z odločbami davčnih organov,
  • zastopamo pred davčnimi organi v zvezi z davčno izvršbo,
  • slovenske državljane, ki živijo vtujini, zastopamo v postopkih urejanja statusa davčnega nerezidenstva in urejanja davčnih zadev.